„Изготвяне на технически инвестиционен проект: ”Спортна и детски площадки кв.104 по плана на с.Староселци, община Искър”

Съобщение: Публичната покана е отеглена съгласно заповед № 105 от 24.03.2016г.

Съобщение до СМО

21.03.2016 13:56:00

Образци - 9051500

21.03.2016 13:55:00