Доставка на гориво за МПС, обслужващи Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър и за зареждане на косачка и тримери (храсторези)

Договор

22.07.2015 16:34:00