Публични покани (до 15.04 2016 година)

„Изготвяне на технически инвестиционен проект: ”Спортна и детски площадки кв.104 по плана на с.Староселци, община Искър”

21.03.2016 13:42:00

Съобщение: Публичната покана е отеглена съгласно заповед № 105 от 24.03.2016г.

„Изготвяне на технически проект за обект: ”Реконструкция на улична мрежа в община Искър”

12.03.2016 15:07:00

Съобщение: Публикувани са въпроси и отговори - разяснение по документацията

„Проектиране на обект: "Спортен център в кв. 20, гр. Искър" - №9046114

23.09.2015 11:02:00

Съобщение: Публичната покана е отеглена съгласно заповед № 342 от 28.09.2015г.