Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

14. Обявление за приключил договор.

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 15-14-21/17.08.2021 г.  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) „Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”. Е-31-00-014860/17.08.2021 г.  17.08.2021 г.  1018820Забележки:
1. В случай, че документът е решение за откриване на процедура, подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, той ще бъде публикуван в РОП заедно със съответното обявление за поръчка.
2. Когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.

  С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg
Документи
Обявление за приключил договор. 2021-08-17 16:16:15 Изтеглете файл