Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

13. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки

 

Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 15-14-55/29.07.2020 г.  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) „Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”. Е-31-00-039781/29.07.2020 г.  29.07.2020 г.  989373