Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

13. Обявление за приключил договор.

Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 15-14-22/22.11.2021 г.  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър. Е-31-00-020083/22.11.2021 г.  22.11.2021 г.  1024040
Документи
Обявление за приключил договор. 2021-11-22 21:29:50 Изтеглете файл