Септември 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Изпълнение на СМР по проект: "Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра", УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включващ два етапа.

11.1. Разяснение № 1.

24.02.2020 11:27:04

10. КСС

10.02.2020 20:46:02

8. Е-ЕЕДОП

10.02.2020 20:44:37

7. Образци

10.02.2020 20:43:59