Актуализация: Изменение по чл. 154, ал.2 от ЗУТ по проект: „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“