Договаряне без предварително обявление, с предмет: „Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър”

10. Доклад

17.09.2019 15:58:02