„Възлагане на специализиран превоз на деца, ученици и учители от други населени места."

„Възлагане на специализиран превоз на деца, ученици и учители от други населени места до ОДЗ „Мара Балева“ гр. Искър, СУ „Христо Смирненски” гр. Искър и до ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит, община Искър, през учебните 2016/2017 г., 2017/2018 г. и 2018/2019 г. по предварителни маршрутни разписания“.