Публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Искър“

Образци - 742252

27.07.2016 17:26:00

Методика - 742252

27.07.2016 17:21:00

Обявление - 742251

27.07.2016 17:20:00