„Проектиране на обект: "Спортен център в кв. 20, гр. Искър" - №9046114

Съобщение: Публичната покана е отеглена съгласно заповед № 342 от 28.09.2015г.