Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2015/2016 г. " , уникален номер 9045876

Договор № Д-ОА-232

02.10.2015 11:20:00