Декември 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Актуализация на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1080 - /II-13, Кнежа – Искър/ - Граница общ. (Кнежа - Искър) – Долни Луковит /III-137/ от км. 2+500 до км. 11+900”

Покани до определени лица по обява на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1080 - /II-13, Кнежа – Искър/ - Граница общ. (Кнежа - Искър) – Долни Луковит /III-137/ от км. 2+500 до км. 11+900”

Образци

31.08.2016 13:26:00

Покана

31.08.2016 13:22:00