Обобщена информация по чл.44, ал.10 ЗОП (до 15.04 2016 година)

Документи
Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018 год. - ID 900401 2019-03-13 13:22:27 Изтеглете файл
Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2017 год 2018-01-17 21:28:06 Изтеглете файл
Обобщена информация - 2016 2017-01-27 15:38:57 Изтеглете файл
Обощена информация - ID 708675 2016-01-19 16:21:00 Изтеглете файл
Обобщена информация - ID 654105 2015-03-31 14:21:00 Изтеглете файл