Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Поканата до фирмите за участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закон за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на СМР за „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позици

Документи
Информация за извършено плащане 2015-11-12 16:28:00 Изтеглете файл
Договор за упражняване на строителен надзор № Д-ОА-166 от 27.05.2015 год. и приложенията към него. 2015-05-27 13:37:00 Изтеглете файл
Протокол от работата на комисията 2015-05-22 09:11:00 Изтеглете файл
Документи 2015-05-07 13:55:00 Изтеглете файл
Покана 2015-05-07 13:54:00 Изтеглете файл